Protectia muncii

PROTECTIA MUNCII

Activitatile desfasurate de noi:

  • consultanta de specialitate
  • asistenta la controalele inspectoratelor teritoriale de munca
  • actualizarea planului de prevenire si protectie;
  • asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii;
  • verificarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si protectie, precum si a atributiilor si responsabilitatilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, stabilite prin fisa postului;
  • propunerea de sanctiuni si stimulente pentru lucratori pentru incurajarea indeplinirii atributiilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
  • informarea angajatorului asupra deficientelor constatate si propunerea de masuri de prevenire si protectie;
  • urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare;
  • monitorizarea functionarii sistemelor si dispozitivelor de protectie si a aparaturii de masura si control;
  • intocmirea evidentelor in cazul accidentelor de munca sau a incidentelor periculoase;
  • elaborarea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratorii din unitate;
  • urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca in urma controalelor;
  • propunerea de clauze privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari servicii cu alti angajatori.
  • elaborarea planului de prevenire si protectie, propriu societatii, pe baza riscurilor de accidentare si a riscurilor de boli profesionale identificate pe locurile de munca/ posturile de lucru, a activitatilor desfasurate si a echipamentelor de munca utilizate in cadrul firmei, a evaluarii riscurilor profesionale;
  • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate în munca, tinând seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/întreprinderii, precum si ale locurilor de munca/posturilor de lucru ;
  • stabilirea  pentru lucratori, prin fisa postului a atributiilor si raspunderilor ce le revin în domeniul securitatii si sanatatii în munca, corespunzator functiilor exercitate;
  • intocmirea de documentatii de informare a angajatilor;
  • elaborarea  tematiciilor pentru toate fazele de instruire;
  • stabilirea periodicitatii instruirii pentru fiecare loc de munca;
  • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii;
  • asigurarea intocmirii planului de actiune in caz de pericol grav si iminent;
  • evidenta meseriilor si a profesiilor, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor;
  • evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
  • elaborarea intregii documentatii necesare desfasurarii activitatii de prevenire si protective din cadrul firmelor

Cerere oferta

Content

Acceseaza platforma
e-learning